Trisk waardes

 
 
 
Gedrevenheid

Niet puur instructiegewijs je werk doen, maar onderzoeken, enthousiasmeren, samenwerken en zo tot verbetering komen. Onze professionals worden gekenmerkt door hun drive om zaken in beweging te brengen en te houden. Een gedrevenheid die past bij voorbeeldfuncties als interim- of projectmanager.

Inspirerend leiderschap
Uitgaan van sterkte en kansen herkennen in plaats van het signaleren van beren op de weg. Een Trisk professional staat voor de troepen en geeft richting. Hij of zij gaat op zoek naar individuele sterktes binnen teams en weet deze te benutten voor het gezamenlijk resultaat. Daarnaast wordt een groepsidentiteit gecreëerd. Daarbij hoort het vieren van successen, het uitspreken van waardering, maar ook het scherp houden van de uiteindelijk doelen.
Vreemde ogen kunnen dwingen, zeker als ze geoefend zijn. De gemiddelde Trisk professional heeft meer dan 10 jaar project- of lijn management ervaring in diverse bedrijven. Hij of zij is op de hoogte van de best-practices, maar is uiteraard ook bekend met de don’ts. Deze kennis is vooral waardevol in situaties die om kordaat optreden vragen zodat de opdrachtgever snel resultaat zal zien.

Creativiteit is een groot goed. Onze professionals bewandelen niet altijd de gebaande paden. Ze zullen geregeld verrassen met originele out-of-the-box oplossingen, vooral bij het managen van mensen. Creativiteit is waardevol in de dagelijkse omgang met opdrachtgevers en personeel, bijvoorbeeld bij het aansturen van teams en het waarderen van resultaten. Het partnerschap met het bedrijf Business Play versterkt de Trisk professional in zijn of haar mogelijkheden.

Daar waar gewerkt wordt komt de meest relevante productiefactor om de hoek kijken, de mens. Zeker in tijden van onrust en beweging verdienen de medewerkers de aandacht die ze verdienen. Het belang van communicatie in al haar facetten is daarbij niet te onderschatten. Verschillende situaties vragen om een verschillende stijl, medewerkers om een benadering die hun individuele verschillen recht doet. 

Ook opdrachtgevers zelf hebben dikwijls vragen over hun persoonlijke aanpak. Een Trisk professional zal deze vragen bespreken, zonder dat daarbij de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in het geding komt.. Uiteraard kan persoonlijk advies in de vorm van coachen ook geboden worden aan andere individuele medewerkers dan de opdrachtgever zelf. Daarbij kan de behoefte uiteenlopen van het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit tot aan advies over de concrete aanpak van een vraagstuk.

De professionals van Trisk kenmerken zich door richtinggevende karaktereigenschappen. Zij kijken over de grens van hun opdracht heen en zullen met regelmaat de 'waarom'-vraag stellen als het antwoord kan bijdragen aan een beter resultaat. Vanuit een positief-kritische houding voorzien zij opdrachtgever en omgeving gevraagd en ongevraagd van advies. En dat zij daarbij zelf ook de handen uit de mouwen steken in de realisatiefase spreekt voor zich. Een Trisker typeert zich doorgaans als organisatieontwikkelaar!

In een markt waarin de grote partijen sterk staan met raamcontracten benadert Trisk de markt op een meer persoonlijke wijze, via warme relaties. Opdrachtgevers waarderen ons om de persoonlijke prestatie, vaak de kracht van het individu. Die kracht zit in de sterke referenties, mensen met wie we goede ervaringen hebben opgedaan en die een goede conduitestaat hebben bij de klanten. Deze kwaliteit zit ons als een jas en wordt door onze opdrachtgevers hooglijk gewaardeerd.